Entrega d’una AVANT 640 a l’Ajuntament de Ripoll.

PLANAS FORESTAL I JARDINERIA de RIPOLL col·laboradors nostres, el 26 de Novembre van entregar una AVANT 640 amb diferents accessoris a l’Ajuntament de Ripoll.